Convocatòria de manifestació d’interès para identificar mecanismes per l’impuls de comunitats energètiques locals com eina de recuperació econòmica per la COVID-19


El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha llançat una nova convocatòria d’expressions d’interès per a demanar propostes i informació que facilitin la definició i concreció de les línies d’actuació en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per reactivar l’economia davant de la pandèmia provocada pel COVID-19. En concret, aquesta convocatòria se centra en iniciatives que promoguin les comunitats energètiques com a nous models per democratitzar la producció energètica a través d’un sistema organitzatiu controlat per un conjunt de ciutadans, pimes o entitats locals. 

L’extensió d’aquest model permetrà avançar més ràpid cap a un sistema elèctric 100% renovable, el que propiciarà estalvi en costos energètics per a consumidors domèstics, industrials, de el sector serveis o públic i, a el mateix temps, jugarà un paper rellevant en la generació ràpida de activitat i ocupació, no només de forma directa, sinó també per l’efecte tractor sobre les diferents cadenes de valor locals. Tot això, proporcionarà beneficis econòmics i socials als seus socis o al seu àrea local, d’especial transcendència en un context de recuperació econòmica. 

De la mateixa manera, al fomentar no només les renovables -la tecnologia de generació d’energia més barata-, sinó també l’autoconsum, la implantació d’aquest tipus de comunitats pot contribuir de manera decisiva a mitigar les situacions de vulnerabilitat i pobresa energètica a partir de models que garanteixen el dret d’accés a l’energia col·locant a consumidor, convertit ja en productor, al centre. 

La informació que es recopili mitjançant aquesta expressió d’interès ajudarà a la definició de les línies estratègiques d’actuació en aquest àmbit, amb els seus corresponents mecanismes de finançament o altres mecanismes de suport, així com a establir els paràmetres tècnics que hagin de regir, si escau , la valoració o selecció de les actuacions per accedir a aquests mecanismes. 

La participació en aquesta expressió d’interès no és, per tant, un criteri previ ni condició exigible de cara a l’accés a la potencial finançament, ajudes o qualsevol altre mitjà de suport de projectes que pugui convocar-se per part de l’Administració. No obstant això, permet contribuir a aportar una visió més àmplia i plural perquè el disseny de les línies pugui tenir en compte la diversitat i característiques dels possibles projectes i línies d’actuació. 

Data límit: 26/02/2021 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210125_manifestacio-interes-impuls-comunitats-energetiques-locals

25 gen., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador