Pla Europeu de Recuperació

Fons Next Generation UE

 

Aquest pla està format per un conjunt d’eines, l’import total de les quals ascendeix a 750.000 milions d’euros que la Comissió Europea haurà de captar en els mercats financers mitjançant emissions de deute, utilitzant com a garantia el Marc Financer Pluriennal (MFP).

Què és?

El pla de recuperació

La Comissió Europea ha impulsat el Pla de recuperació per Europa (Next Generation EU, per la seva denominació en anglès) amb l’objectiu de contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials provocats per la pandèmia del coronavirus, iniciar la recuperació europea i preservar i crear ocupació.

Aquest Pla està composat per un conjunt d’eines, l’import total de les quals ascendeix a 750.000 milions d’euros que la Comissió Europea haurà de captar en els mercats financers mitjançant emissions de deute, utilitzant com a garantia el Marc Financer Pluriennal (MFP).

L’import total de 750.000 milions d’euros, dels quals Espanya espera rebre aproximadament 147.000 milions segons estimacions del Govern, es distribuirà a través d’ajudes directes i préstecs. El seu desemborsament estarà subjecte a la condicionalitat derivada del compliment de les recomanacions de política econòmica que la Unió Europea estableix en el marc del Semestre Europeu per als Estats membres, inclosa Espanya.

L’objectiu últim és mobilitzar inversions públiques i privades a escala europea per a, d’una banda, reparar els danys immediats causats per la crisi sanitària i, per un altre, afrontar els reptes a mitjà i llarg termini que marca l’agenda europea que passen per la descarbonització i digitalització de l’economia.

Els fons a Espanya

La canalització dels fons a Espanya

El pla presentat pel Govern d’Espanya mobilitzarà entre el 2021 i el 2023 el 50% dels recursos amb els que compta en la distribució gràcies a l’instrument Next Generation EU. Aquest pla serà el document de base per l’execució del pressupost de 77.000 milions d’euros amb l’objectiu d’adaptar-se a les prioritats establertes als fons europeus d’inversió “verda” amb un 37% del pressupost i digitalització amb un 20% del pressupost. El pla del govern espanyol situa un 42% de la inversió en la transició verda i un 27% en la digital, assolint així, els propòsits de la Comissió.

 

Espanya va remetre a la Comissió el Pla definitiu el 30 d’abril de 2021, que va ser aprovat per la Comissió el 13 de juliol del mateix any. A data de 31/12/2022 la Comissió ha desemborsat un total de 31.000 milions d’euros en ajudes al tresor públic, d’aquests, més de 20.000 milions han estat transmesos a les Comunitats Autònomes per a la seva gestió. Pel que fa a l’execució de la despesa, fins a la mateixa data, 40.000 milions d’euros havien estat compromesos, restant-ne un total de 30.000. El pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s’estructura en les 10 polítiques tractores

Agenda urbana i rural

La primera d’elles és l’Agenda urbana i rural, la lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura. En aquesta política es concentra el 16% dels recursos i entre els seus objectius figuren la millora de l’habitabilitat d’entorns urbans i donar resposta a les necessitats de l’entorn rural, mantenint la població i fomentant l’ocupació.

Infraestructures i ecosistemes resilients

La segona política, que rebrà el 12% dels recursos, es centra a impulsar les Infraestructures i els ecosistemes resilients, a través de projectes com el Pla de Conservació i Restauració d’Ecosistemes, o el Pla de Preservació d’Infraestructures Urbanes, Energètiques i de transport, entre d’altres.

Transició energètica justa i inclusiva

Per aprofitar el potencial d’Espanya per posicionar estratègicament com a líders de la renovació energètica s’estableix la tercera política tractora: la Transició energètica justa i inclusiva, a la qual es destinarà el 9% dels recursos.

Administració per al segle XXI

La quarta política tractora promourà una Administració per al segle XXI, perquè l’Administració pública actuï com a motor dels canvis tecnològics. Entre les reformes que inclou aquesta línia de treball hi ha la de la Modernització de el Sistema de Justícia. A aquesta quarta política es dedicarà el 5% dels recursos.

modernització i digitalització de l’ecosistema de les empreses

La cinquena política és la modernització i digitalització de l’ecosistema de les empreses, al que es destinaran el 17% dels fons davant la necessitat urgent de donar suport al teixit empresarial i garantir la nostra competitivitat industrial.

Pacte per la ciència i la innovació

La sisena política tractora és el Pacte per la ciència i la innovació i el reforç de el Sistema Nacional de Salut, que comptarà amb el 17% dels recursos.

Educació i el coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de capacitats

La setena política tractora és l’Educació i el coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de capacitats. Aquesta política concentrarà el 18% dels recursos ja que si hi ha un element capital perquè el Pla tingui l’impacte desitjat, aquest és la inversió en capital humà.

Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació

La vuitena política tractora és la Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació. Entre aquest apartat s’inclouen, entre d’altres, plans de xoc per a l’economia de les cures de llarga durada a persones grans i dependents, el reforç del Sistema Nacional de Dependència o la modernització de les polítiques actives d’ocupació. A aquesta línies es destinaran el 6% dels recursos.

Desenvolupament de la de la cultura i l’esport

La novena política tractora, amb l’1,1% dels recursos, és al Desenvolupament de la de la cultura i l’esport, dues indústries indispensables per al desenvolupament d’una societat lliure i oberta.

Modernització de el sistema fiscal

I en desè lloc, s’abordarà una Modernització de el sistema fiscal incrementant la progressió i redistribució dels recursos per aconseguir un creixement inclusiu i sostenible.

Consulta el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s’articula a través de 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102 són reformes. Les inversions van a mobilitzar prop de 70.000 milions d’euros en el període 2021-2023. Els àmbits verda i digital seran crucials i acapararan el 39% i el 29% de la inversió respectivament; l’educació i la formació obtindran el 10,5% dels recursos i la R + D + I el 7%.

Tipus de projectes

El desplegament i distribució dels fons Next Generation ja és una realitat amb la pauta marcada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol. Les línies de finançament anunciades fins al 2023 estan seguint la línia de les diferents polítiques palanca i components anunciats en aquest pla. Donada aquesta diversitat d’àrees d’execució, no és possible establir criteris concrets per facilitar la rebuda de finançament. És per això que en aquest apartat recollim les claus per l’èxit definides per la CEOE al seu web ceoexeuropa.es, a partir del que s’estableix en el projecte de Reglament i en altres documents de la Unió i que tenen un caire més generalista.

Claus per a l’èxit dels projectes vinculats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

N

Les inversions que aspirin a aconseguir finançament d’aquest instrument hauran de reunir les següents característiques, en línia amb els diferents documents recollits en l’explicació d’aquest:

N

Contribuir a la implementació del Pla Nacional de Reformes i Inversions 2021-2023 que el Govern d’Espanya ha de presentar a la Comissió Europea i que haurà d’incloure una descripció detallada de les accions a desenvolupar amb fites, objectius intermedis, metes i indicadors.

N

Estar alineats i donar resposta als reptes assenyalats en les recomanacions específiques per país pertinents dirigides a Espanya, en el marc del Semestre Europeu.

N

Ser viables i presentar una adequada justificació del pressupost.

N

Donar resposta als desafiaments derivats de les transicions ecològica i digital.

N

Estar encaminats a generar un impacte durador en el temps, amb el que hauran de ser objecte de consens.

N

Contribuir a la recuperació d’Espanya, amb el focus en la creació d’ocupació, així com a millorar la cohesió econòmica, social i territorial.

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador