Com és el sistema de governança dels fons europeus que ha dissenyat Espanya?

El Reial Decret-llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, defineix el sistema de governança per a la gestió d’aquests recursos en el context del Next GenerationEU.

El sistema de governança que ha dissenyat l’Estat inclou:

 • Comissió Interministerial per al Fons de Recuperació, presidida pel president del Govern.
 • Unitat de Seguiment del Fons de Recuperació, dependent de la Presidència del Govern.
 • Conferència Sectorial de Fons Europeus, amb les comunitats autònomes, liderada per la ministra d’Hisenda.
 • Reforç del diàleg social entre el Govern i els agents socials. S’activaran fòrums o consells consultius d’alt nivell en els principals sectors implicats, amb representants dels agents socials, el sector privat i la societat civil, com espais de debat, assessorament i seguiment dels programes.
 • Incorporació del Fons de Recuperació als treballs de les conferències de presidents. També les entitats locals participaran del procés de governança.
 • Detecció dels colls d’ampolla administratius i regulatoris, per poder executar el Fons de la manera més àgil.
 • Mecanismes de control parlamentari periòdics al Parlament, a través de la Comissió Mixta per a la Unió Europea, sobre execució i resultats del pla.

Les comunitats autònomes i els ens locals podran gestionar els fons europeus i presentar projectes al pla nacional?

 • S’impulsarà la cogovernança amb les comunitats autònomes per a l’execució dels fons, a través d’una conferència sectorial específica.
 • Els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de cada any mostraran, en les partides pressupostàries dels ministeris, les dotacions financeres del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) en què se’n detallin els programes, convocatòries, programes marc, convenis, etc.
 • En les àrees de competències de les comunitats autònomes, aquestes signaran convenis amb els ministeris implicats per a la gestió i execució dels fons del MRR, que hauran de respondre a les fites i metes determinades en el pla nacional.
 • Les entitats locals participaran en la proposta i el desenvolupament dels projectes. Per això, s’articularan mecanismes de col·laboració que posin a la seva disposició, en l’àmbit de les seves competències, una part dels fons europeus.

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210202_Reial_Decret_llei_36_2020_governanca

3 febr., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador