El Govern proposa 27 projectes catalans emblemàtics per optar als recursos del fons Next Generation EU

  • S’han escollit entre més de 542 propostes presentades per administracions públiques, empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector
  • Les iniciatives s’orienten a transformar l’actual model productiu català en un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible

El Govern de la Generalitat ha analitzat avui l’informe Next Generation Catalonia, el document lliurat per la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO) que conté la proposta provisional de projectes catalans candidats a obtenir recursos del fons Next Generation EU.

Es tracta de 27 projectes emblemàtics seleccionats per la CORECO d’entre les 542 iniciatives presentades per l’Administració (Generalitat i ens locals), empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector, els quals han tramès les seves propostes a través de les bústies electròniques habilitades per la Generalitat amb aquesta finalitat. Les bústies es mantindran obertes per rebre propostes fins que el Govern de la Generalitat i l’Executiu estatal facin públiques les convocatòries inicials per sol·licitar els fons.

Al llarg dels darrers mesos, la CORECO ha estudiat i valorat les 542 propostes conjuntament amb el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU), el grup d’experts creat expressament per impulsar aquells projectes amb més potencial i capacitat transformadora. Els projectes també s’han compartit amb actors econòmics i socials del país, així com amb representants dels ens locals. La selecció s’ha fet en base a 10 criteris de priorització: la singularitat dels projectes, el seu grau de maduresa, l’import, el potencial de comercialització, la capacitat d’inversió en tendències de futur, el seu lideratge fort, la contribució a la reindustrialització del país, el foment de l’equilibri territorial, la contribució a la lluita contra el canvi climàtic i la capacitat de generar benestar i progrés social.

En la seva valoració, els experts també han tingut en compte la factibilitat dels projectes, és a dir, la capacitat dels seus promotors de portar-los a terme en el calendari establert pels fons Next Generation EU. En aquest sentit, es preveu que, en cas d’accedir als fons, tots els projectes emblemàtics proposats per la CORECO podrien començar a executar-se en el decurs d’aquest any.

Next Generation Catalonia: una proposta per impulsar la competitivitat del país

El resultat d’aquest procés de selecció és el document Next Generation Catalonia, on s’identifiquen 27 projectes emblemàtics que, d’una banda, tenen capacitat per augmentar la competitivitat i el potencial de desenvolupament de Catalunya; i que, de l’altra, poden estimular els canvis profunds que necessita l’economia per tal de transformar l’actual model productiu català en un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible. Així, els projectes abasten àmbits tan diversos com la salut, l’eficiència energètica, la descarbonització, la mobilitat, la formació, les telecomunicacions o la transformació digital, però tots ells comparteixen una vocació de millora i transformació de l’economia i la societat.

Les propostes presentades avui al Govern s’inscriuen en els objectius del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social de Catalunya elaborat per la CORECO i aprovat per l’Executiu català el mes de juliol passat. El Pla fixa cinc eixos estratègics que dibuixen el model social, econòmic i institucional cap al que ha d’avançar Catalunya en la propera dècada, i que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, el Pacte Verd Europeu i l’Estratègia Digital Europea. Aquests cinc eixos son els següents:

  1. Economia per la vida
  2. Transició ecològica
  3. Transformació Digital
  4. Societat del coneixement
  5. Vector transversals

Els projectes seleccionats també s’ajusten als Flagships establerts per la Comissió Europea per classificar els projectes susceptibles de rebre la dotació econòmica, i alhora són coherents amb les 10 polítiques palanca del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència definit pel Govern estatal per potenciar la transició digital i ecològica.

El Govern vetllarà perquè les petites i mitjanes empreses puguin accedir als fons, ja sigui participant als projectes o promovent que s’habilitin convocatòries especifiques a les quals tinguin accés. A Catalunya les pimes representen el 99,8% de les empreses, el 62,4% del VAB i el 69,4% de l’ocupació del país.

El document Next Generation Catalonia amb el contingut específic dels 27 projectes presentats es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Font: http://economia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=402404

3 febr., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador