18 empreses catalanes rebran préstecs del CDTI cofinançats amb FEDER per realitzar projectes d’R+D

El CDTI , Entitat Pública Empresarial (EPE) adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat 158 nous projectes d’ R + D + I amb un pressupost total de 127,17 milions d’euros, dels quals el CDTI aportarà 96,06 milions d’euros en forma d’ajut parcialment reemborsable (préstecs).

Amb la resolució han resultat seleccionades per rebre finançament 167 empreses, de las que 102 són pimes. 91 de les 172 operacions aprovades són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI + FEDER) que ascendeix a 39.529.663,01 euros.  

Entre les empreses seleccionades, es troben divuit (amb seu social a Catalunya): 

 1. CREACIONES AROMATICAS INDUSTRIALES, S.A. 
 2. MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA SL 
 3. FUELIUM SL 
 4. LINEAR MOTOR APLICATIONS SL 
 5. MISATI, S.L. 
 6. MEDICHEM, S.A. 
 7. MAINSA PUNTO DIRECTO PLV SL 
 8. SAFETWICE SL 
 9. ALIER, S.A. 
 10. SYNTHON HISPANIA, S.L. 
 11. WATCHMANDOOR SL 
 12. SEIDOR CONSULTING SL 
 13. MECANICA CAPE SL 
 14. VALL COMPANYS, S.A. 
 15. CASA SANTIVERI SL 
 16. TECNOLOGIA REGENERATIVA QREM SL 
 17. THE SOCIAL COIN SL 
 18. MAT PRODUCT & TECHNOLOGY SL 

El projecte de l’empresa egarenca MAT PRODUCT & TECHNOLOGY SL està relacionat amb l’emergència sanitària, per a la investigació i desenvolupament de productes per a pal·liar la malaltia produïda per la infecció de COVID-19, entre ells el desenvolupament d’una vacuna per fer front a virus en humans. 

El CDTI, amb tal de facilitar el finançament de les empreses, posa en marxa un instrument financer, cofinançat a través del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya 2014-2020, que incentivi la inversió en equipament tecnològic innovador per aconseguir un creixement sostenible. Així mateix s’assegura un major protagonisme de les empreses innovadores, que faciliti l’execució de projectes d’innovació que aconsegueixin millorar la competitivitat de les empreses mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector i que promogui la realització de grans projectes de recerca i desenvolupament empresarial que facilitin la consolidació d’activitats de valor en zones menys desenvolupades i de transició. La incorporació de maquinària i equipament tecnològic nou i la realització de projectes d’innovació tecnològica permetran a les empreses espanyoles millorar la seva productivitat i fer créixer la seva mida introduint en els seus productes el valor afegit que porta incorporat aquesta tecnologia innovadora. 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210317_cdti-prestecs-feder

25 març, 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador