El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà 1.520 milions d’euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a les CCAA per impulsar una mobilitat sostenible, segura i connectada

A la reunió de la Conferència Nacional de Transports el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) s’ha transmès a les comunitats autònomes les línies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia relacionades amb el transport i la mobilitat. En concret les inversions i programes d’incentius lligats als components 1 i 6 del Pla que han de gestionar. 

Dins del component 1, “Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans”, les CCAA rebran 1.300 milions en transferències. El MITMA gestiona el programa en col·laboració amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). 

D’altra banda, el component 6, “Mobilitat sostenible, segura i connectada”, està liderat pel MITMA, que transferirà a les comunitats autònomes 220 milions per a projectes de digitalització dels serveis de transport de viatgers i mercaderies en l’àmbit autonòmic i local. 

A la reunió, s’ha aprofundit en la gestió a través de la Conferència Nacional de Transports dels 1.520 milions d’euros assignats a les comunitats autònomes: 

  • 1010 milions d’euros per a projectes de digitalització del transport autonòmic i de transformació de la mobilitat en entorns metropolitans, desglossats en dues línies:  
    • 900 milions d’euros per a la creació o funcionament de zones de baixes emissions (ZBE) en els entorns metropolitans i per a la transformació del transport públic. Aquestes actuacions s’han de realitzar per part de les comunitats autònomes amb la finalitat de contribuir a la transformació digital i sostenible el transport urbà i metropolità i al funcionament de les ZBE que siguin implantades en municipis de més de 50.000 habitants i capitals de província, que concentren al 50% de la població espanyola. Està previst finançar el 100% de la despesa de les actuacions.
    • 110 milions d’euros per a actuacions de digitalització del transport autonòmic: serveis administratius, sistemes de gestió de transport a la demanda o solucions de pagament integrades, entre altres qüestions. 
  • 510 milions d’euros per a actuacions de renovació de flotes d’empreses privades de transport de viatgers i mercaderies (400 milions d’euros) i la digitalització d’aquestes empreses (110 milions d’euros), a través de convocatòries d’ajuts per concurrència simple que gestionaran les comunitats autònomes. 

Amb aquests ajuts, es pretén impulsar mesures de transformació sostenible i digital del sistema de transport públic, projectes que facilitin la mobilitat activa, com el projecte de conversió en zona de vianants dels carrers o la creació d’infraestructura ciclista, i altres actuacions l’objectiu final sigui reduir l’ús del vehicle privat en els entorns urbans i metropolitans. En definitiva, es vol transformar les ciutats per garantir la millora de la qualitat de vida, de l’aire i de la salut dels ciutadans, a través d’una considerable reducció de les emissions contaminants i d’un canvi en els hàbits de mobilitat quotidiana 

A més a més, en el decurs de la Conferència Nacional de Transports s’ha informat sobre els 1.500 milions d’euros destinats a projectes de les entitats locals, a través de convocatòries d’ajuts en concurrència competitiva gestionades des del MITMA, presentant el projecte d’Ordre Ministerial per la qual s’aproven les bases reguladores per al Programa d’ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, que està previst convocar enguany. Aquests ajuts es destinaran a ajuntaments de més de 50.000 habitants i capitals de província, i segons determinades condicions, també es poden destinar a ajuntaments entre 20.000 i 50.000 habitants. Així mateix, s’ha inclòs en l’ordre del dia el Programa de suport al transport sostenible i digital del MITMA, dotat amb 580 milions d’euros en l’àmbit de les empreses de transport les bases i convocatòries del qual està previst publicar aquest mateix any. 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210518_ajuts-transport-mrr

19 maig, 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador