Nou Programa Europa Digital (2021-2027)

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) núm. L-166, d’11 de maig de 2021, publica el Reglament pel qual s’estableix el nou Programa Europa Digital pel període 2021-2027.
Objectiu del programa: donar suport i accelerar la transformació digital de l’economia, la indústria i la societat europees en benefici de la ciutadania, les administracions públiques i les empreses de tota la UE. El programa també té com a objectiu millorar la competitivitat d’Europa en l’economia digital mundial, contribuint a reduir la bretxa digital a tota la Unió i a reforçar la seva autonomia estratègica, a través d’un suport global, intersectorial i transfronterer, i una major contribució de la UE.

El programa s’estructura en 5 objectius específics (diferents però interdependents) que reflecteixen els àmbits d’actuació clau:

 1. Informàtica d’alt rendiment:
  • Es desplegarà, coordinarà i gestionarà una infraestructura de dades i de supercomputació a exaescala orientada a la demanda i basada en aplicacions fàcilment accessibles pels usuaris públics i privats, en particular les pimes.
  • Es desplegarà una tecnologia per construir un ecosistema integrat d’informàtica d’alt rendiment de la UE que cobreixi diversos aspectes dels segments de la cadena de valor científica i industrial amb un alt nivell de seguretat i protecció de dades.
  • Es desplegarà una infraestructura posterior a l’exaescala que inclogui la integració amb tecnologies d’informàtica quàntica i infraestructures de recerca per a la ciència informàtica.

Les accions corresponents a aquest primer objectiu específic s’executaran principalment a través de l’Empresa Comú d’Informàtica d’Alt Rendiment Europea (creada al Reglament (UE) 2018/1488).

 1. Intel·ligència artificial (IA):
  • Es desenvoluparan i reforçaran les capacitats i coneixements bàsics d’IA. Aquestes capacitats seran accessibles a les empreses (en especial a les pimes i les empreses emergents), a la societat civil, a les organitzacions sense ànim de lucre, als centres d’investigació i a les universitats.
  • Es reforçaran i posaran en xarxa instal·lacions d’assaig i experimentació d’IA.
  • Es desenvoluparan i reforçaran els sistemes de producció i aplicació comercials per facilitar la integració de tecnologies en les cadenes de valor i el desenvolupament de models empresarials innovadors, per reduir el temps per passar de la innovació a l’explotació comercial.

Les accions corresponents al segon objectiu específic s’executaran per gestió directa a través de convocatòries de la Comissió Europea, siguin de subvencions o de licitacions públiques.

 1. Ciberseguretat i confiança:
  • Es donarà suport al desenvolupament i a l’adquisició d’equips, eines i infraestructures de dades de ciberseguretat avançades.
  • Es donarà suport al desenvolupament i al millor ús possible dels coneixements, la capacitat i les competències europees relacionades amb la ciberseguretat.
  • Es garantirà un ampli desplegament a tota l’economia europea de solucions punteres i eficaces en matèria de ciberseguretat, en especial a les autoritats públiques i a les pimes.
  • Es reforçaran les capacitats del sector privat per complir la Directiva (UE) 2016/1148 relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell de seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació, per mitjà de mesures que facilitin la incorporació de les millors pràctiques en matèria de ciberseguretat.
  • Es millorarà la resiliència enfront dels ciberatacs, es contribuirà a augmentar la sensibilització sobre els riscos i el coneixement dels processos de ciberseguretat i es donarà suport a les organitzacions privades en la consecució de nivells bàsics de ciberseguretat.
  • Es reforçarà la cooperació entre els àmbits civil i de defensa pel que fa a projectes, serveis, competències i aplicacions de doble ús en l’àmbit de la ciberseguretat, com per exemple mitjançant el desplegament de xifrat d’extrem a extrem de dades i actualitzacions de software.

Les accions corresponents a aquest objectiu específic s’executaran a través del Centre Europeu de Competència Industrial, Tecnològica i d’Investigació en Ciberseguretat i la Xarxa de Centres Nacionals de Coordinació.

 1. Capacitats digitals avançades:
  • Es fomentarà l’elaboració i l’oferta de formació i cursos d’alta qualitat i llarga durada per a estudiants i treballadors en general.
  • Es fomentarà l’elaboració i l’oferta de formació i cursos d’alta qualitat i curta durada per a treballadors en general (especialment a les pimes i el sector públic).
  • Es fomentarà la formació d’alta qualitat en el lloc de treball i pràctiques per a estudiants i treballadors en general (especialment a les pimes i el sector públic).

Les accions corresponents al quart objectiu específic s’executaran per gestió directa a través de convocatòries de la Comissió Europea.

 1. Desplegament i millor ús de la capacitat digital i interoperabilitat:
  • Es donarà suport a sectors d’interès públic com el de la sanitat i serveis assistencials, l’educació, la justícia, les duanes, el transport, la mobilitat, l’energia, el medi ambient, la cultura i la creació perquè despleguin de manera efectiva tecnologies digitals d’última generació (informàtica d’alt rendiment, IA i ciberseguretat).
  • Es donarà suport a la integració i l’ús d’infraestructures transeuropees de serveis digitals per facilitar una implantació i una interoperabilitat rendibles i eficients.
  • Es facilitarà l’elaboració, l’actualització i les utilitzacions de solucions i marcs per a les administracions públiques, les empreses i la ciutadania.
  • S’oferirà a la indústria un accés fàcil a assajos i projectes pilots de tecnologies digitals i s’ampliarà el seu ús.
  • S’impulsarà l’adopció de tecnologies digitals avançades (informàtica d’alt rendiment, IA, ciberseguretat i altres tecnologies puntes i futures com les tecnologies de registre descentralitzat).
  • S’afavorirà la cooperació amb la finalitat d’assolir un ecosistema europeu d’infraestructures digitals i d’intercanvi de dades de confiança que utilitzi aplicacions basades en tecnologies de registre descentralitzat.
  • Es crearan i es reforçarà la xarxa dels centres europeus d’innovació digital.

Les accions corresponents a aquest objectiu específic s’executaran per gestió directa a través de convocatòries de la Comissió Europea.

Participants: Qualsevol persona o entitat establerta en un dels 27 Estats Membres. La participació també està oberta a tercers països associats al Programa (regulats a l’article 10). 

Punts de contacte nacionals: Durant el primer any del programa, es crearà una xarxa de centre europeus d’innovació digital a través d’un procés obert i competitiu entre entitats designades pels Estats Membres. Aquests centres actuaran com a facilitadors que permetin reunir les indústries, empreses i administracions públiques que necessitin noves solucions tecnològiques, amb les empreses, en particular les emergents i les pimes, que disposin de solucions a punt per comercialitzar-se.

A l’annex I es concreten quines poden ser les activitats objecte de finançament en el marc del Programa Europa Digital.

El programa podrà ser complementari a altres programes de finançament europeu com ara Horizon Europe, FEDER, FSE+, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura , el Mecanisme Connectar Europa, el Programa InvestEU, Erasmus+ i Europa Creativa (veure Annex III).

Pressupost: 7.588 M€ per a tot el període 2021-2027.

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210607_Programa_Europa_Digital

9 juny, 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador