La Comissió Europea aprova el pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya

La Comissió Europea va adoptar, el passat 16 de juny, l’avaluació positiva del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya. Es tracta d’un pas important cap el desemborsament de 69.500 milions d’euros en subvencions de la UE a través del Mecanisme de recuperació i resiliència per al període 2021–2026.

Aquest finançament donarà suport a l’aplicació de les mesures d’inversió i de reforma contemplades en el Pla i tindrà una funció primordial a l’hora d’ajudar Espanya a sortir reforçada de la pandèmia de la Covid-19. 

El Mecanisme de recuperació i resiliència, la peça clau del NextGenerationEU, aportarà fins a 672.500 milions d’euros (a preus corrents) per donar suport a inversions i reformes arreu de la UE. 

La Comissió Europe ha avaluat el Pla d’Espanya a partir dels criteris establerts en el Reglament del Mecanisme de recuperació i resiliència. L’anàlisi de la Comissió Europea ha comprovat amb especial atenció si les inversions i reformes ajudaran a fer front de manera efectiva als reptes assenyalats en el Semestre europeu; si inclouen mesures per donar suport eficaç a les transicions verda i digital; i si contribuiran a reforçar el potencial de creixement, la creació d’ocupació, i la resiliència econòmica, institucional i social d’Espanya. 

Garantir la transició verda i digital a Espanya 

L’avaluació de la Comissió Europea conclou que el Pla espanyol dedica el 40 % de la seva assignació total a mesures de suport als objectius climàtics. S’hi inclouen mesures per fomentar la mobilitat tant urbana com a llarga distància sostenibles, augmentar l’eficiència energètica dels edificis, descarbonitzar la indústria i reduir la dependència energètica, i també per fer servir noves tecnologies per a l’hidrogen verd i les energies renovables. El Pla també abasta mesures que contribueixen a pal·liar els efectes negatius del canvi climàtic mitjançant la conservació dels espais costaners, els ecosistemes i la biodiversitat, i que promouen l’economia circular mitjançant la millora de la gestió de l’aigua i dels residus. 

La Comissió Europea constata que el Pla dedica el 28 % de la seva assignació total a la transició digital. Ho fa amb mesures destinades a digitalitzar l’Administració pública, la indústria i les empreses; per exemple, amb un programa específic per a la digitalització de les pimes. També s’invertirà en equips digitals per a l’educació i la millora de les competències digitals. 

Reforçar la resiliència econòmica i social d’Espanya 

L’avaluació de la Comissió Europea considera que el Pla inclou un ventall ampli de reformes i inversions, que es complementen mútuament i que contribueixen a afrontar de manera eficaç la totalitat o, si més no, una part important, dels reptes econòmics i socials assenyalats en les recomanacions específiques per país que el Consell va fer a Espanya en el Semestre europeu els anys 2019 i 2020. Incorpora mesures en l’àmbit de l’ocupació per reduir la segmentació del mercat laboral i millorar-ne les polítiques actives, i també en l’àmbit de l’educació i la capacitació i en el de les polítiques socials, incloent-hi el foment de la resiliència i la capacitat del sistema sanitari. El Pla dona resposta, en gran mesura, a les recomanacions específiques per país pel que fa a la inversió en la transició verda i digital, la recerca, el desenvolupament i la innovació, la producció i l’ús nets i eficients de l’energia, les infraestructures energètiques, la gestió de l’aigua i dels residus, i el transport sostenible. També contempla mesures per millorar el clima empresarial, com ara accions importants per millorar la regulació, reduir la morositat, i reformar el marc d’insolvència i la contractació pública. El Pla també aborda les recomanacions específiques per país en l’àmbit de les finances públiques, amb reformes del procés de revisió de les despeses, el sistema fiscal i el sistema de pensions. 

El Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya contribueix d’una manera global i suficientment equilibrada als sis pilars del reglament. 

Suport als projectes emblemàtics d’inversió i reforma 

Espanya proposa projectes en tots set àmbits emblemàtics europeus. Són projectes d’inversió concrets que abasten temes comuns a tots els estats membres, en àmbits que generen ocupació i creixement, i que són necessaris per a la doble transició. Per exemple, el Pla espanyol preveu invertir 6.100 milions d’euros en tecnologies netes i impulsar el desenvolupament i l’ús de les energies renovables, i uns altres 7.800 milions d’euros per millorar l’eficiència energètica dels edificis públics i privats. Altres mesures promouen la iniciativa emblemàtica europea «Recàrrega i proveïment de combustible» mitjançant inversions per a la recàrrega, el reforçament de la infraestructura de vehicles elèctrics i el foment de la mobilitat sostenible. 

L’avaluació també constata que cap de les mesures que inclou el pla suposa un perill greu per al medi ambient. 

Els sistemes de control que vol establir Espanya es consideren adequats per protegir els interessos financers de la Unió. El Pla aporta dades suficients quant a la manera en què les autoritats nacionals previndran, detectaran i corregiran els casos de conflictes d’interès, corrupció i frau relacionats amb l’ús dels fons. 

Properes etapes 

Segons la regla general, el Consell disposa ara de quatre setmanes per adoptar la proposta de la Comissió Europea. 

L’aprovació del Pla pel Consell permetrà que es desemborsin 9.000 milions d’euros a Espanya en concepte de prefinançament. Això representa el 13 % de l’import total assignat. 

La Comissió Europea autoritzarà nous desemborsaments sempre que es vagin assolint de manera satisfactòria les fites i els objectius indicats en la Decisió d’execució del Consell, cosa que demostrarà els avenços en les inversions i les reformes. 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210617_aprovacio-pla-recuperacio-espanya

23 juny, 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador