El Consell de la UE aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol

El Consell de la UE ha aprovat els primers plans nacionals de recuperació i resiliència, necessaris perquè els Estats membres puguin rebre els fons Next Generation EU. 

Juntament amb Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Eslovàquia, França, Grècia, Itàlia, Letònia, Luxemburg i Portugal, Espanya ja pot començar a signar acords de subvenció i de préstec amb la Comissió Europea per tal de canalitzar la bestreta de fins el 13% del total (9.036 M€) que rebrà de la UE en un termini de dos mesos, i que permetrà iniciar la implementació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La resta de desemborsaments es faran en base a una avaluació positiva de l’execució dels plans nacionals, valorant l’assoliment dels objectius marcats. 

L’aprovació per part del Comitè Econòmic i Financer del Consell de la UE era necessària després que la Comissió Europea aprovés el passat 16 de juny de 2021 els plans dels 12 primers països esmentats. 

El Pla Next Generation EU és l’instrument de més gran estímul econòmic dels darrers temps finançat per la UE. Els seus dos instruments principals, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i el REACT-EU, posen a disposició dels Estats Membres 800.000 M€. Espanya rebrà fins a 140.000 M€ en transferències i crèdits pel període 2021-2026, que se sumaran a la resta de fons previstos en el Marc Financer Pluriennal. Pel que fa a Catalunya, es preveu l’assignació de 3.066 M€ per a 2021. 

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/El-Consell-de-la-UE-aprova-el-Pla-de-Recuperacio-Transformacio-i-Resiliencia-espanyol

14 jul., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador