Convocatòria Horizon Europe (16 temes) per a un subministrament energètic sostenible, segur i competitiu

L’impacte esperat, en línia amb el Pla Estratègic, és contribuir a “un subministrament energètic més eficient, net, sostenible, segur i competitiu a través de noves solucions per a xarxes intel·ligents i sistemes energètics basats en solucions d’energies renovables més eficaços”, en particular a través de: 

Fomentar el lideratge mundial europeu en tecnologies i serveis d’energia renovable assequibles, segurs i sostenibles millorant la seva competitivitat a les cadenes de valor mundials i la seva posició en els mercats en creixement, en particular mitjançant la diversificació de la cartera de tecnologies i serveis renovables. 

Garantir un subministrament d’energia rendible, ininterromput i assequible per a les llars i les indústries en un escenari d’alta penetració de les energies renovables variables i un altre nou subministrament d’energia baixa en carboni. Això inclou enfocaments més eficients per gestionar xarxes d’energia intel·ligents i cibersegures i optimitzar la interacció entre productors, consumidors, xarxes, infraestructures i vectors. 

Accelerar el desenvolupament de la captura, ús i emmagatzematge de carboni (CCUS) com una opció de mitigació d’emissions de CO2 en la generació d’electricitat i aplicacions industrials (inclosa també la conversió de CO2 en productes). 

Pressupost: 280M €       |       Data límit: 23/02/2022 

Pàgina web de la convocatòria: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2021-D3-03;

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210913_subministrament-energetic

15 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador