Convocatòria Horizon Europe (3 temes) d’ús d’energia eficient, sostenible i integrad

L’impacte esperat, en línia amb el Pla Estratègic, és contribuir a l ‘ “ús eficient i sostenible de l’energia, accessible per a tothom, garantit a través d’un sistema d’energia neta i una transició justa”, en particular a través de: 

Avenços tecnològics i socioeconòmics per aconseguir la neutralitat climàtica i la transició a la contaminació zero de el parc d’edificis per al 2050, basats en la R + I inclusiva i centrada en les persones. 

Augment de l’eficiència energètica en la indústria i reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i contaminants atmosfèrics de la indústria mitjançant la recuperació, actualització i / o conversió de la calor excedent (residual) industrial i mitjançant l’electrificació de la generació de calor. 

Pressupost: 38M €       |       Data límit: 25/01/2022 

Pàgina web de la convocatòria: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2021-D4-02

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210913_us-energia

15 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador