Ajuts per a estudis preparatoris per a projectes transnacionals sobre energies renovables (RES)

20210923_res projects

Els projectes RES transfronterers promouran la cooperació transfronterera entre els estats membres en el camp de la planificació, el desenvolupament i l’explotació rendible de les fonts d’energia renovables, així com facilitar la seva integració a través d’instal·lacions d’emmagatzematge d’energia i amb l’objectiu de contribuir a la l’estratègia de descarbonització a llarg termini de la Unió, que completa el mercat intern de l’energia i millora la seguretat del subministrament. 

L’objectiu dels estudis preparatoris segons l’article 7 (3) és ajudar els promotors de projectes a seleccionar el millor concepte de projecte i establir l’acord de cooperació, que permetin donar suport als projectes abans d’haver adquirit la condició de projecte transfronterer en el camp d’energies renovables. 

L’objectiu del suport als estudis preparatoris és superar els obstacles que han impedit en el passat que els projectes de cooperació continuessin endavant, com ara la incertesa sobre l’assignació de costos i beneficis entre els estats membres implicats o la complexitat addicional de la creació de suport transfronterer. 

Pressupost: 1M €      |      Data límit: 30/11/2021 

Pàgina web de la convocatòria: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cef-e-2021-cbrenew-prepstudies

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210923_res-projects

30 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador