Convocatòria Moves II d’ajuts a Projectes singulars en mobilitat elèctrica

20210927_movesII-projectes singulars-ngeu

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees:  

  • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC;  
  • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents;  
  • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat;  
  • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics.  

No es consideraran elegibles les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents.  

Poden ser beneficiaris del programa:  

  • Tota mena d’empresa amb personalitat jurídica pròpia;  
  • Universitat i centres privats de recerca i desenvolupament amb personalitat jurídica pròpia;  
  • Consorcis i agrupacions empresarials amb i sense personalitat jurídica pròpia;  
  • El sector públic institucional.  

S’estableix un límit màxim d’ajut pels projectes de 15M € per projecte i beneficiari i una inversió mínima per projecte de 100.000 €.  

Pressupost : 100 M€                                             |                                        Data límit: 25/11/2021 

Document de la convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39568.pdf

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/Convocatoria-Moves-II-dajuts-a-Projectes-singulars-en-mobilitat-electrica

30 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador