Convocatòria per a l’any 2021 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats

20210928_joves tutelats

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria de 2021 és fer arribar el Programa Treball i Formació, proporcionant experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari. 

Els diferents programes que s’han dut a terme amb la població jove han posat en relleu la importància de dotar d’una experiència professional com a complement als programes formatius desenvolupats. 

Aquesta necessitat és extremadament necessària en el cas de les persones joves tutelades i especialment les ex-tutelades per l’Administració de la Generalitat, ja que el procés administratiu de tutela d’aquestes persones joves suposa que en fer la majoria d’edat, s’extingeixen de forma immediata les mesures de protecció, amb el desemparament i l’exclusió social que pot comportar si no es fa un bon acompanyament.  

Aquesta realitat, que afecta a totes les persones joves tutelades per l’Administració, en els últims tres anys s’ha vist incrementada i en situació d’emergència, a conseqüència de l’arribada a Catalunya de persones joves menors estrangeres sense referents familiars. 

Aquestes persones joves van complint la majoria d’edat i van quedant-se en situació d’extrema vulnerabilitat, només recolzades per les mesures assistencials que té la Generalitat al respecte. 

L’emancipació que esdevé de la majoria d’edat és, a efectes pràctics, de difícil realització sense un impuls. L’obligatorietat de l’emancipació en aquests casos contrasta amb la realitat del mercat laboral juvenil i l’alt índex de temporalitat que acumula. 

A més, les actuals dades de l’atur evidencien més que mai els efectes que aquesta pandèmia ocasionada per la crisi sanitària de la Covid-19 ha provocat sobre la “precarietat” del mercat laboral. Els col·lectius més afectats, com en qualsevol crisi econòmica, són aquells que es troben en una situació més inestable en el mercat de treball, especialment les persones més vulnerables, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Per assegurar que l’experiència professional forma part dels seus itineraris formatius, en un entorn productiu protegit, aquesta línia tindrà com a entitats beneficiàries les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms, les entitats sense ànim de lucre i les empreses d’inserció acreditades i legalment constituïdes, amb centre de treball a Catalunya. 

Actuacions subvencionables: 

  • Actuació de contractació laboral 
  • Actuació de formació 
  • Actuació d’acompanyament 

Les entitats beneficiàries són: 

a) Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles que es determinin en la convocatòria.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.

c) Les empreses d’inserció acreditades i legalment constituïdes, amb centre de treball a Catalunya

Podran ser persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats en l’actuació de contractació laboral, les persones joves entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelades o extutelades per l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

Pressupost: 8,5M € 

Data límit: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC núm. 8511 de 28 de setembre de 2021 

Document de la convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910918

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210928_joves-tutelats

30 set., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador