Concessió directa d’ajuts Next Generation EU als projectes amb Segell d’Excel·lència a la convocatòria de l’Accelerador del Consell Europeu d’Innovació

El Ministeri de Ciència i Innovació fa una concessió directa d’ajuts als projectes espanyols que hagin obtingut el Segell d’Excel·lència a la convocatòria de l’Accelerador del Consell Europeu d’Innovació del programa Horizon Europe inclosa en el Programa de Treball de l’EIC per 2021 i per la qual els terminis de presentació de sol·licitud per l’any 2021 van finalitzar el 16 de juny de 2021 i el 6 d’octubre de 2021.

Podran ser beneficiàries dels ajuts les PIMEs que reuneixin els següents requisits: 

A) estar constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud d’ajut 

B) tenir residència fiscal o establiment permanent a Espanya 

C) haver obtingut el Segell d’Excel·lència a la convocatòria de l’Accelerador 

Pressupost: 20M €                            |                           Data límit: 25/11/2021 – 23/12/2021 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-B-2021-46727.pdf

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador