Concessió directa de subvencions Next Generation EU per accions de connectivitat a centres públics de referència

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (MINECO) fa una concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes amb càrrec als fons Next Generation EU per l’execució de diverses accions de reforç de connectivitat a centres públics de referència. 

Podran ser beneficiàries les comunitats i ciutats autònomes. 

Les línies d’actuació subvencionables són les següents: 

Línia d’actuació 1. Proporcionar connectivitat de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, en els centres públics de referència; 

Línia d’actuació 2. Instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d’alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d’1 Gbps, a cada centre públic de referència. 

Pressupost total: 150M € 

Pressupost assignat a Catalunya: 24.480.000 € 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18815.pdf

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador