Concessió directa de subvencions Next Generation EU per l’execució del programa d’emissió de bons digitals per col·lectius vulnerables

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (MINECO) fa una concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes amb càrrec als fons Next Generation EU per l’execució del programa d’emissió de bons digitals per col·lectius vulnerables. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en concret en el seu Component 15 “Connectivitat digital, impuls a la ciberseguretat i desplegament de la 5G”, Inversió 3 “Bons de connectivitat per pimes i col·lectius vulnerables”. 

Podran ser beneficiàries les comunitats i ciutats autònomes. 

Pressupost total: 24.750.000 € (10M € al 2021; 10M € al 2022; 4.750.000 € al 2023) 

103.125 actuacions previstes 

Pressupost assignat a Catalunya: 2.724.960 € (1.101.000 € al 2021; 1.101.000 € al 2022; 522.960 € al 2023) 

11.354 actuacions previstes (bons) 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18817.pdf

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador