Concessió directa i bases reguladores de subvencions Next Generation EU per a la transformació de serveis de transport

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) fa una concessió directa a les comunitats autònomes i estableix les bases reguladores d’ajuts Next Generation EU per a la transformació de les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que portin a terme transport privat complementari. 

Les actuacions subvencionables són les següents: 

A) Activitat 1. Aferrallament 

B) Activitat 2. Adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni 

C) Activitat 3. “Retrofit” o modificació de la forma de propulsió de vehicles 

D) Activitat 4. Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics 

E) Activitat 5. Adquisició de semiremolcs per autopistes ferroviàries  

Pressupost total: 174M € (possiblement ampliable a 400M €)  Pressupost assignat a Catalunya: 22.417.112 € 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador