Concessió directa i bases reguladores de subvencions Next Generation EU per accions de millora d’infraestructures de comunicacions a edificis

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (MINECO) fa una concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes amb càrrec als fons Next Generation EU i llença les respectives bases reguladores per l’execució de diverses accions de millora de les infraestructures de telecomunicacions a edificis.

Podran ser beneficiàries les comunitats i ciutats autònomes. 

Les actuacions subvencionables són les següents: 

A) infraestructura de telecomunicacions adaptada per Radiodifusió Sonora, Televisió Digital i Banda Ampla Ultraràpida (instal·lació completa); 

B) infraestructura de telecomunicacions adaptada per Radiodifusió Sonora, Televisió Digital i Banda Ampla Ultraràpida (instal·lació parcial); 

C) infraestructura de telecomunicacions adaptada, exclusivament, per Banda Ampla Ultraràpida. 

Poden ser beneficiàries últimes dels ajuts les comunitats de propietaris d’un edifici o conjunt d’edificacions i que hagin d’adaptar les seves instal·lacions de telecomunicacions a l’interior de l’edifici o conjunt.  

Pressupost total: 66M € (20M € al 2021; 40M € al 2022; 6M € al 2023) 

11.220 actuacions previstes 

Pressupost assignat a Catalunya: 12.328.800 € (3.736.000 € al 2021; 7.472.000 € al 2022; 1.120.800 € al 2023)  2.096 actuacions previstes 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18818.pdf

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador