Convocatòria Next Generation EU d’ajuts en matèria de prevenció i tractament d’addiccions

El Ministeri de Sanitat publica una convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats privades sense ànim de lucre i d’àmbit estatal pel desenvolupament de projectes de transformació en matèria de prevenció i tractament d’addiccions pel 2021, que afectin l’àmbit territorial de 2 o més comunitats autònomes. 

Els projectes hauran de centrar-se en la transformació d’estructures, recursos o serveis per a la prevenció i el tractament de les addicions i respondre a una o diverses prioritats: 

A) Millora dels sistemes d’informació relacionats amb la prevenció i atenció d’addiccions, impulsant especialment els processos de digitalització dels sistemes de vigilància i la promoció d’intercanvi de difusió de bones pràctiques en prevenció. 

1.100.000 € 

B) Creació i millora en el manteniment de recursos residencials per a persones consumidores de drogues sense sostre. Aquest objectiu comportarà millores en l’eficiència energètica d’alguns d’aquests recursos. 

1.500.000 € 

C) Consolidació dels programes de prevenció d’addiccions de major valor: 1. la millora en el coneixement dels programes de major efectivitat, donant suport als estudis de qualitat i impacte dels programes desenvolupats; 2. el reforç de l’execució d’aquests programes i de la seva extensió territorial, així com la seva digitalització. 

500.000 € 

D) Millora de la capacitació dels professionals en relació amb les addiccions comportamentals.  200.000 € 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18179.pdf

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador