El Ministeri de Cultura i Esports duu a terme transferències a les CA a càrrec dels fons Next Generation EU

Aquesta transferència de crèdits s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el seu Component 26 “Foment del Sector de l’Esport” 

Aquesta inversió s’executarà a través de les CA que canalitzaran mitjançant procediments legalment establerts (convocatòries d’ajut, licitacions, etc.).  

Les subvencions finançaran les següents actuacions:  

a) les inversions aniran preferentment destinades a la Xarxa de Centres de Tecnificació de titularitat pública i privada

B) les intervencions aniran dedicades a la renovació de les instal·lacions millorant la seva eficiència energètica

C) les intervencions en matèria d’eficiència energètica hauran d’assolir una reducció de la demanda d’energia primària d’almenys un 30%

D) mesures DNSH

Pressupost total: 49M € 

Pressupost assignat a Catalunya: 5.544.108,11 €  

(3.622.150,63 € al 2021; 1.921.957, 48 € al 2022-2023) 

25 nov., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador