Concessió directa d’ajuts NGEU a la FEMP per a atenció i protecció a les víctimes de violència masclista

El Ministeri d’Igualtat, per mitjà del Reial Decret 1042/2021, de 23 de novembre, ha acordat la concessió directa d’una subvenció a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per al desenvolupament del projecte adreçat a modernitzar i ampliar els serveis d’atenció telefònica i telemàtica per donar suport a totes les dones víctimes de violència masclista. 

L’import total màxim a concedir serà de 32.676.000,00 euros, amb la següent distribució per anualitats: 

Any 2021: 11.692.000,00 euros. 
Any 2022: 10.492.000,00 euros. 
Any 2023: 10.492.000,00 euros 

Font: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19373.pdf

2 des., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador