Bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya publica les presents bases reguladores del Programa de Formació Professional Ocupacional Dual que combina la formació de les persones en situació d’atur mitjançant un certificat de professionalitat i la subvenció d’un contracte de formació i aprenentatge amb un acompanyament en totes les fases del projecte tant a les figures dels i les aprenents com a les empreses o entitats participants. 

Poden ser persones o entitats beneficiàries de les subvencions: 

  • Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 
  • Entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya vinculades a l’atenció als col·lectius amb especials vulnerabilitats. 
  • Organitzacions sindicals i patronals així com aquelles que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes dels diferents sectors a partir de convenis d’adhesió (gremis). 
  • Els centres i les entitats de formació acreditats per impartir la formació vinculada als certificats de professionalitat, d’acord amb la normativa reguladora del subsistema de formació professional per a l’ocupació i la dels certificats de professionalitat. així com les empreses definides en dret mercantil, que disposin d’autorització o acreditació per impartir formació vinculada als certificats de professionalitat i/o formació per l’ocupació, d’acord amb la normativa reguladora del subsistema de formació per l’ocupació i dels certificats de professionalitat. 

Les actuacions que es subvencionen per donar compliment a l’objecte del programa són: 

  • Actuació d’orientació i l’acompanyament a les persones participants del programa i a les entitats contractants. 
  • Actuació de formació, que inclou la formació d’introducció a l’ofici prèvia a la contractació, així com la Formació professionalitzadora vinculada principalment a Certificat de professionalitat que es donarà en la fase de contractació. 
  • Actuació de contractació laboral mitjançant el contracte per a la formació i aprenentatge de les persones participants. 

 Les convocatòries de subvencions derivades d’aquesta Ordre podran ser cofinançades en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de Catalunya 2021-2027, que s’aprovi, amb la taxa de cofinançament del 40%. 

Font: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914967

3 des., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador