Convocatòries Erasmus+ 2022: prop de 3.900 milions d’euros per a la mobilitat i la cooperació a l’educació, la formació, la joventut i l’esport

La Comissió ha posat en marxa les convocatòries de propostes en el marc d’Erasmus+ per al 2022, després de l’adopció del programa de treball anual del 2022.  

questa convocatòria de propostes inclou les següents accions del programa Erasmus+: 

Acció clau 1 (AC1): Mobilitat educativa de les persones 

Mobilitat de les persones a l’àmbit de l’educació superior (data límit: 23/02/2022) 
Mobilitat de les persones en els àmbits de l’educació i la formació professionals, l’educació escolar i l’educació d’adults (data límit: 23/02/2022) 
Mobilitat internacional amb participació de tercers països no associats al programa (data límit: 23/02/2022) 
Mobilitat de les persones a l’àmbit de la joventut (dates límit: 23/02/2022 i 04/10/2022) 
Acreditacions Erasmus (data límit: 23/02/2022) 
DiscoverEU: Acció per a la inclusió (data límit: 04/10/2022) 
Intercanvis virtuals als àmbits de l’educació superior i la joventut (data límit: 20/09/2022) 

Acció clau 2 (AC2): Cooperació entre organitzacions i institucions  

Associacions per a la cooperació: 
Associacions de cooperació (data límit: 23/03/2022) 
Associacions a petita escala en els àmbits de l’educació escolar, l’educació i la formació professionals, l’educació d’adults i la joventut (dates límit: 23/03/2022 i 04/10/2022) 

Associacions a petita escala en l’àmbit de l’esport (data límit: 23/03/2022) 

Associacions d’excel·lència: 
Centres d’excel·lència professional (data límit: 07/09/2022) 
Acadèmies de Professors Erasmus+ (data límit: 07/09/2022) 
Acció Erasmus Mundus (data límit: 16/02/2022) 

Associacions per a la innovació: 
Aliances per a la innovació (data límit: 15/09/2022) 
Projectes amb visió de futur (data límit: 15/03/2022) 
Desenvolupament de capacitats a l’educació superior (data límit: 17/02/2022) Desenvolupament de capacitats a l’educació i la formació professionals (data límit: 31/03/2022) 
Desenvolupament de capacitats a la joventut i l’esport (data límit: 07/04/2022) 
Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre (data límit: 23/03/2022) 

Acció clau 3 (AC3): Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació  

Joventut Europea Unida (data límit: 22/03/2022) 

Accions Jean Monnet: 

Acció Jean Monnet a l’àmbit de l’educació superior (data límit: 01/03/2022) 
Acció Jean Monnet als altres camps de l’educació i la formació (data límit: 01/03/2022) 

Pressupost:  
Educació i formació: 2 813,11M € 
Joventut: 288,13M € 
Esport: 51,89M € 
Jean Monnet: 25,8M €  

Font: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=EN

3 des., 2021

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador