Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració)

Els objectius generals d’aquest Programa són: 

a) Incidir en la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i en la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva creació i creixement.

b) Fomentar l’aparició d’aquest tipus d’empreses.

c) Promoure unes especialitzacions territorials basades en fortaleses i oportunitats.

d) Estendre a tot Catalunya l’efecte del concentrador tecnològic (hub) de referència global que suposa Barcelona, a concentració d’empreses basades en la innovació i la tecnologia.

e) Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l’emprenedoria i la tecnologia.

Podran ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions: 

a) Els ajuntaments, els consells comarcals o els seus ens vinculants o dependents; les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.

b) Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.

c) Les universitats de Catalunya.

d) Les escoles de negoci de Catalunya.

Font: https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20211230_bases-programa-preacceleracio

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917502

5 gen., 2022

Tens un projecte? T'ajudem a optar a fons europeus

El nostre equip d’assessorament i consultoria dona resposta, ajuda i acompanya a totes aquelles petites i mitjanes empreses que volen optar a fons europeus a través d’un projecte innovador i transformador