Canalització dels fons a Espanya


Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Economia Espanyola

El 7 d’octubre de 2020 es va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola per part del President del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez.

El pla presentat pel Govern d’Espanya mobilitzarà en els propers 3 anys el 50% dels recursos amb els que compta Espanya gràcies a l’instrument Next Generation EU. Aquest pla serà el document de base per l’execució del pressupost de 72.000 milions d’euros entre els anys 2021 i 2023, amb l’objectiu d’adaptar-se a les prioritats establertes als fons europeus de inversió “verda” amb un 37 % del pressupost i digitalització amb un 33% del pressupost.

El pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s’estructura en les 10 polítiques tractores que es descriuen a continuació:

1. La primera d’elles és l’Agenda urbana i rural, la lluita contra la despoblació i el desenvolupament de l’agricultura. En aquesta política es concentra el 16% dels recursos i entre els seus objectius figuren la millora de l’habitabilitat d’entorns urbans i donar resposta a les necessitats de l’entorn rural, mantenint la població i fomentant l’ocupació.

2. La segona política, que rebrà el 12% dels recursos, es centra a impulsar les Infraestructures i els ecosistemes resilients, a través de projectes com el Pla de Conservació i Restauració d’Ecosistemes, o el Pla de Preservació d’Infraestructures Urbanes, Energètiques i de transport, entre d’altres.

3. Per aprofitar el potencial d’Espanya per posicionar estratègicament com a líders de la renovació energètica s’estableix la tercera política tractora: la Transició energètica justa i inclusiva, a la qual es destinarà el 9% dels recursos.

4. La quarta política tractora promourà una Administració per al segle XXI, perquè l’Administració pública actuï com a motor dels canvis tecnològics. Entre les reformes que inclou aquesta línia de treball hi ha la de la Modernització de el Sistema de Justícia. A aquesta quarta política es dedicarà el 5% dels recursos.

5. La cinquena política és la modernització i digitalització de l’ecosistema de les empreses, al que es destinaran el 17% dels fons davant la necessitat urgent de donar suport al teixit empresarial i garantir la nostra competitivitat industrial.

6. La sisena política tractora és el Pacte per la ciència i la innovació i el reforç de el Sistema Nacional de Salut, que comptarà amb el 17% dels recursos.

7. La setena política tractora és l’Educació i el coneixement, la formació contínua i el desenvolupament de capacitats. Aquesta política concentrarà el 18% dels recursos ja que si hi ha un element capital perquè el Pla tingui l’impacte desitjat, aquest és la inversió en capital humà.

8. La vuitena política tractora és la Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació. Entre aquest apartat s’inclouen, entre d’altres, plans de xoc per a l’economia de les cures de llarga durada a persones grans i dependents, el reforç del Sistema Nacional de Dependència o la modernització de les polítiques actives d’ocupació. A aquesta línies es destinaran el 6% dels recursos.

9. La novena política tractora, amb l’1,1% dels recursos, és al Desenvolupament de la de la cultura i l’esport, dues indústries indispensables per al desenvolupament d’una societat lliure i oberta.

10. I en desè lloc, s’abordarà una Modernització de el sistema fiscal incrementant la progressió i redistribució dels recursos per aconseguir un creixement inclusiu i sostenible.

Com es canalitzaran a Espanya els recursos de el Pla de Recuperació i Resiliència?

El pla nacional per a la recuperació, que s’anomena Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, està en línia amb l’esborrany de Pla Pressupostari 2021-2023 i es veurà reflectit en el projecte de pressupostos generals de l’Estat per a 2021.

Aquests pressupostos incorporaran els 27.436.000 en transferències previstes a través dels nous instruments de finançament de la UE. En anys posteriors els fons provinents de l’MRR se seguiran canalitzant a través dels Pressupostos Generals de l’Estat durant els anys d’execució del Pla de Recuperació.

Espanya ha de remetre a la Comissió el Pla definitiu abans del 30 d’abril de 2021, que contindrà un conjunt de projectes d’inversió i reformes estructurals. Amb anterioritat s’haurà remès un esborrany de Pla i l’esborrany del pla pressupostari. Per a cada un dels projectes d’inversió i reforma s’establirà un conjunt de fites i èxits que formen part dels mateixos. Per garantir la correcta execució i canalització dels fons es reforçaran i crearan estructures d’execució, seguiment i coordinació que permetran la col·laboració interministerial, públic-privada, amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals.

Infografia Generalitat de Catalunya