Pla Europeu de Recuperació


La Comissió Europea ha impulsat el Pla de recuperació per Europa (Next Generation EU, per la seva denominació en anglès) amb l’objectiu de contribuir a la reparació dels danys econòmics i socials provocats per la pandèmia del coronavirus, iniciar la recuperació europea i preservar i crear ocupació.

Aquest Pla està composat per un conjunt d’eines, l’import total de les quals ascendeix a 750.000 milions d’euros que la Comissió Europea haurà de captar en els mercats financers mitjançant emissions de deute, utilitzant com a garantia el Marc Financer Pluriennal (MFP).

L’import total de 750.000 milions d’euros, dels quals Espanya espera rebre aproximadament 140.000 milions segons estimacions del Govern, es distribuirà a través d’ajudes directes i préstecs. El seu desemborsament estarà subjecte a la condicionalitat derivada del compliment de les recomanacions de política econòmica que la Unió Europea estableix en el marc del Semestre Europeu per als Estats membres, inclosa Espanya.

L’objectiu últim és mobilitzar inversions públiques i privades a escala europea per a, d’una banda, reparar els danys immediats causats per la crisi sanitària i, per un altre, afrontar els reptes a mitjà i llarg termini que marca l’agenda europea que passen per la descarbonització i digitalització de l’economia.

En concret, aquest Pla s’organitza entorn de tres grans pilars, del qual emanen diferents instruments de finançament, cadascun d’ells amb un pressupost i unes característiques específiques:

Suport als Estats per a inversions i reformes

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

672.500 M€
REACT UE – Ajudes per a Recuperació per a la Cohesió

47.500 M€
Fons de Transició Justa

10.000 M€
Programes de desenvolupament rural

7.500 M€

Rellançar l’economia incentivant la inversió privada

Programa InvestEU

5.600 M€

Extreure els ensenyaments de la crisi

Horitzó Europa

5.000 M€
Mecanisme de Protecció Civil de la UE

1.900 M€