Tipus de projectes


La Unió Europea es troba en procés d’aprovació dels textos legislatius que desenvolupen els diferents instruments que componen el Pla Europeu de Recuperació. Per aquest motiu, atès que el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons de Transició Justa són de nova creació, no és possible establir de manera rigorosa les característiques específiques dels projectes que puguin ser susceptibles de rebre el seu finançament. Per tant, en aquest apartat recollim les claus per a l’èxit definides per la CEOE al seu web ceoexeuropa.es, a partir del que s’estableix en el projecte de Reglament i en altres documents de la Unió.

Claus per a l’èxit dels projectes vinculats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Les inversions que aspirin a aconseguir finançament d’aquest instrument hauran de reunir les següents característiques, en línia amb els diferents documents recollits en l’explicació d’aquest:

Contribuir a la implementació del Pla Nacional de Reformes i Inversions 2021-2023 que el Govern d’Espanya ha de presentar a la Comissió Europea i que haurà d’incloure una descripció detallada de les accions a desenvolupar amb fites, objectius intermedis, metes i indicadors.

Estar alineats i donar resposta als reptes assenyalats en les recomanacions específiques per país pertinents dirigides a Espanya, en el marc del Semestre Europeu.

Ser viables i presentar una adequada justificació del pressupost.

Donar resposta als desafiaments derivats de les transicions ecològica i digital.

Estar encaminats a generar un impacte durador en el temps, amb el que hauran de ser objecte de consens.

Contribuir a la recuperació d’Espanya, amb el focus en la creació d’ocupació, així com a millorar la cohesió econòmica, social i territorial.